Isključivanje UAC-a koristeći GPO na Windows Serveru 2012

windows-server-2012

Za isključivanje kontrole pristupa korisnika (UAC) koristeći Group Policy, na Windows 2012  domen kontroleru potrebno je načiniti sledeće korake:

1. Otvorite Server Manager konzolu, kliknite na Tools i u padajućoj listi odaberite i kliknite na > Group Policy Management.

2. Sada redom otvorite padjuće liste na Forest: -> Domains -> Ime Vašeg domena u levom okviru prozora, desni klik na Ime Vašeg domena i selektujte  ‘Create a GPO in this domain’ ukucajte naziv novog GPO Disable UACi idite na OK.

3. Novi GPO koji ste dolali se sada nalazi na padajućoj listi Vašeg domena, i sada idete na njega (Disable UAC) desni klik pa Edit. I onda otvarate padajuće list redom kako je navedeno Computer Configuration > Policies -> Windows Settings -> Security Settings -> Local Policies  sada kliknete na  Security Options.

4. Na desnoj starni prozora menjati sledeću politiku:

  • Desni klik pa ‘Properties na User Account Control: Behavior of the elevation prompt for administrators in Admin Approval mode’ nakon toga čekirate polje ispred ‘Define this policy settings‘ i izaberete ‘Elevate withouth prompting’, sada idete na Apply i OK.

 

  • Dupli klik na ‘User Account Control: Detect application installations and prompt for elevation’ nakon toga čekirate polje ispred ‘Define this policy settings’  i izaberete ‘Disabled’, sada idete na Apply i OK.

 

  • I još Dupli klik na User Account Control: Run all administrators in Admin Approval Mode nakon toga čekirate polje ispred Define this policy settings  i izaberete Disabled, sada idete na Apply i OK

Na korisničkom sistemu Windows 8/7  ili Vista pokrenite Run i kucajte CMD gde će te zadati komandu  ‘gpudate /force’ i pritisnuti ENTER ,  nakon toga proverite da li ‘UAC is disabled’ radi.

Please follow and like us:
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes