Kako konvertovati Office 2013 dokumenta u PDF

Možete da koristite Office programe da bi sačuvali svoje datoteke u PDF formatu, bez ikakvih dodataka ili dodatnih softvera.

Prva opcija:

1. Kliknite na File -> Export -> Create PDF/XPS.

Kako konvertovati Office 2013 dokumenta u PDF

Kako konvertovati Office 2013 dokumenta u PDF2

2. Izaberite gde želite da sačuvate PDF datoteku.

Kako konvertovati Office 2013 dokumenta u PDF

3. Kliknite na dugme Publish

Druga opcija:

1. Kliknite na File -> Save As -> Odaberite lokaciju “Desktop

Convert-Office-2013-Documents-to-PDF2

2.Kliknite na padajuću listu u delu Save as type i selektujte PDF. i kliknite na Save.

Convert-Office-2013-Documents-to-PDF1

Please follow and like us:
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes