Kako napraviti folder zaštićen lozinkom

Postoji puno metoda koje možete koristiti za pravljenje foldera koji će biti zaštićen lozinkom, od kojih većina zahtevaju korišćenje nekih raznih softvera. Ova metoda koju ću Vam pokazati sakriva i zaključava Vaš folder pomoću brze batch skripte.

1. Kopirajte ovaj kod: 

cls
@echo off
title Folder Locker
IF EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B303­09D}" GOTO UNLOCK
IF NOT EXIST Locker GOTO MDLOCKER
echo Folder Created.
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder? (Y/N)
set/p "cho="
IF %cho%==Y GOTO LOCK
IF %cho%==y GOTO LOCK
IF %cho%==N GOTO END
IF %cho%==n GOTO END
echo Invalid Choice.
GOTO CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B303­09D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B303­09D}"
echo Folder Locked.
GOTO END

:UNLOCK
echo Enter password to unlock the Folder :
set/p "pass="
IF NOT %pass% == YourPassword GOTO FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B303­09D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B303­09D}" LOCK
echo Folder Unlocked Successfully.
GOTO END
:FAIL
echo Invalid Password!
GOTO END

:MDLOCKER
md Locker
echo Folder created.

GOTO END
:END
PAUSE

i napravite novi Text document.

Step-12

2. Nalepite gore navedeni kod u Vaš napravljeni Text document i u kodu pronadjite gde piše “Your Password”, izbrišite i napište lozinku koju god želite.

Step-2

3. Kada ste to uradili, sada idite na File > Save As i snimite Vaš dokument na desktop, ali pri tome morate voditi računa da dokument snimite sa .bat ekstenzijom.

Step-3

4. Sada pronađite i otvorite Vaš dokumet na desktopu i pratite sledeće instrukcije.

Step-4

5. Sada će Vam se folder pojaviti na desktopu, tako da sad možete samo prevući bilo koji fajl koji želite da zaključate u taj folder.

Step-51

6. Kada ste završili prevlačenje fajlova koje ste želeli, sada da biste zaključali folder otvorite ranije napravljeni .bat fajl i ukucajte Y i sada je Vaš folder zaključan.

Step-6

7. Sada će Vam folder sa desktopa nestati zato što je zaključan, da biste ga otključali i otvorili potrebno je ponovo pokrenuti .bat fajl sa Vašeg desktopa i ukucajte Vašu lozinku koju ste napisali u drugom koraku i Vaš folder će biti otključan.

Step-7

Please follow and like us:
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes