Kako podesiti VPN Server na Windows Serveru 2008

Proćićemo  kroz osnovne korake kako pristupiti i konfigurisati virtuelnu privatnu mrežu (VPN server)  koristeći Server Manager, kao i dodavanje uloga (Add Roles Wizard) na Windows Serveru 2008, tako da posle možete promenite dodatna podešavanja na Vašem VPN serveru.

-VPN-Services

Instalirajte Routing i Remote Access :

1. Otvorite Server Manager.

2. U levom delu prozora selektujete Roles, nakon toga u desnom delu prozoru kliknete na Add Roles da bi se pojavio instalcioni čarobnjak ( Installation Wizard).

3. Pojaviće Vam se prozor Before your begin gde treba pročitati uslove i kliknuti na Next, nakon čega će se otvoriti prozor Select Server Roles.

4. Ovde ćete čekirati polje ispred Network Policy and Access Services i kliknuti na Next. 

5. U sledećem prozoru “Network Policy and Access Services” pročitajte i kliknite na Next.

6. Dobićete prozor “Select Role Services” gde treba da čekirate polje ispred Routing and Remote Access Services i uverite se da su  Remote Access Service i Routing slektovani kako treba. Kliknite na Next.

7. Posle toga u prozoru Confirm Installation Selection dobićete rezime svega što će biti instalirano. Sve bi trebalo da izgleda kako treba, zato kliknite na dugme Install. Kada se instalacija završi kliknite na dugme “Close” da bi zatvorili čarobnjaka (Installation Wizard).

8. Sada idite redom na Start->All Programs->Administrative Tools-> Routing and Remote Access i ovde ćete videti da je  RRAS onemogućen (disabled) sa crvenom strelicom na dole.

9. Nama je potrebno omogućiti (enable) RRAS, zato ćemo na njega desni klik i selektujemo Configure and Enable Routing and Remote Access.

10. Ovo će nam pokrenuti Routing and Remote Access Wizard. U prvom prozoru kliknite na Next.

11. U drugom prozoru ćemo selektovati Custom Configuration i kliknuti na Next da bi nastavili.

12. U sledećem delu ćemo čekirati polje ispred VPN access  i kliknuti na Next da bi nastavili.

13. U zadnjem prozoru čarobnjaka, kliknemo na “Finish” i kliknete na Start Service koji će se pojaviti.

14. Kada je ceo proces završen, vratite se u prozor Server Manager, routing and remote access (RRAS) bi trebao sada da je pokrenut i da je strelica na gore. 

Dodeljivanje domena korisnicima za pristup (Domain Users Access) na VPN: 1. Kliknite redom na Start-> All Programs-> Administrative Tools-> Active Directory Users and Computers. 2. Na levoj strani kolone, pogledajte Vaše domen korisnike (domain users). 3. Desni klik pa Properties na korisnika (users) kojem želite da dodelite pristup.

4. kliknite na tab Dial-In i u delu Network Access Permission selektujete Allow Access. Klinete na Apply i na Ok kako bi završili.

Povezivanje na VPN sa računara: Ja sam koristio Windows 7 za ovaj tutorijal i napisaću korake za Windows 7. 1. Kliknete redom na Start-> Control Panel-> Network and sharing Center. 2. Odaberite Set up a new connection or network 3. U prozoru Choose a connection option selektujete Connect to a workplace. i kliknete na Next 4. A pošto mi želimo da se konektujemo onda selektujemo Use my Internet connection (VPN)

5. U prozoru Type the Internet address to connect to ukucajte LAN ili WAN IP adresu u praznom polju i kliknite na Next

6. U prozoru Type your user name and password ukucajte korisničko ime na sledeći način: korisničkoime@imedomena i lozinku koja propada korisniku. Kliknite na Connect.

Please follow and like us:
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes