Kako popraviti ventilator na grafičkoj kartici

Svima nama je poznata važnost hlađenja računara i opasnosti koje se mogu nastati ako dođe do problema sa hlađenjem. Ovde ćemo se fokusirati na hlađenje ventilatorima jer je to još uvek primarni način hlađenja računara, tj. ovde ćemo Vam pokazati kako servisirati na ventilator i time izbeći zamenu istog i eventualnu kupovinu novog.

Prema dosadašnjem iskustvu najčešće se događa da, zavisno od okoline u kojoj računar radi, u ležište osovine ventilatora uđe prašina koja se pomeša sa mašću koja podmazuje osovinu i krajnji rezultat je sporije okretanje ventilatora te zujanje ili brujanje, a na kraju i potpuni prestanak obrtaja. Tada je hlađenje automatski slabije i postoji opasnost od pregrevanja i pregrejavanja komponenti. Najčešće dolazi do problema sa ventilatorima na grafičkim karticama, zatim na napajanju dok je najmanje problema bilo na ventilatorima za procesore i kućišta. U laptopovima uglavnom postoji samo jedan ventilator zadužen za hlađenje procesora.

U ovom ćemo se članku pozabaviti ventilatorom na grafičkoj kartici. Isti je počeo proizvoditi neugodan zvuk, a na pokušaj okretanja rukom pruža preveliki otpor. Najjednostavnija i najsigurnija opcija je zamena ventilatora, no problem je kako pronaći baš takav ventilator!? Za ventilatore na procesorima i kućištima, pa čak i napajanjima, to nije velik problem jer su to uglavnom ventilatori standardnih dimenzija, no grafičke kartice su svet za sebe. U dosadašnjoj praksi susreli smo se sa raznim dizajnerskim egzibicijama u pogledu oblika, veličine ili načina ugradnje ventilatora na grafičkim karticama. Takva situacija je loša za korisnika jer kad dođe do problema sa ventilatorom, vrlo je teško pronaći baš takav za zamenu. Nekad se može prilagoditi neki drugi, ali je dosta često prilagođavanje nemoguće ili neefikasno.

Pokazaćemo kako lošem ventilatoru udahnuti još malo života – za primer ćemo uzeti ventilator na grafičkoj kartici sa donje slike:

popra_ventir_1

Puno ventilatora ima sličnu konstrukciju: gornji deo sa lopaticama ima u sredini osovinu koja ide kroz cev unutar namotaja statora. Sa donje strane, na osovini, nalazi se maleni zarez preko kojeg je plastičnim osiguračem osovina osigurano od ispadanja. Pojedini ventilatori imaju na osovini sa gornje i donje strane lagane gumice koje služe kao amortizeri koji sprečavaju fizički dodir plastike gde su lopatice i statora te štite od ulaska prašine. Postoje i ventilatori sa kugličnim ležajevima; kod njih je popravak otežan, a može biti i nemoguć ako ležaj počne proizvoditi zvuke jer popravak ležaja je već malo teža, ako ne i nemoguća i definitivno manje isplativa misija.

Pre svega, trebamo se opremiti alatom:

popra_ventilr_2

Pogledajmo na konkretnom primeru. Prvo moramo sa donje strane kartice odvrnuti 4 zavrtnja koji drže ventilator sa gornje strane:

popr_ventilar_3

Problem kod ove kartice je hladnjak koji je zalepljen direktno na grafički čip pa moramo biti oprezni pri skidanju. Možemo ostaviti računar upaljen neko vreme kako bi se čip zagrejao, a time lepak malo omekšao ili možemo fenom za kosu malo zagrejati hladnjak pa ga nakon toga pokušati odvojiti od čipa:

popra_ventilr_4

Zatim odvojimo plastiku koja drži ventilator:

popra_ventilr_5

Na gornjoj slici u sredini plastike vidimo mali okrugli plastični osigurač koji moramo pažljivo skinuti. Prerezan je na jednom mestu pa ga treba malo napeti da iskoči van. Pazite da Vam ne odleti jer ćete inače u kompletu opreme trebati i lupa.

Nakon toga, izvučemo van deo sa lopaticama i obrišemo ga prvo maramicom. Rezultat je na donjoj slici:

popra_ventilr_6

Osovinu trebamo još detaljnije očistiti, a za nam treba neki sprej kao, npr. WD-40 ili “Kontakt” sprej, ulje (ili nešto slično):

popr_ventir_7

Kao što smo spomenuli, na osovini postoje dve male gumice. Mi ćemo ih skinuti jer prema dosadašnjim iskustvima one se vremenom lagano deformišu i kasnije mogu stvarati probleme, odnosno ventilator može i dalje brujati. Spremite ih na sigurno jer se nekad dogodi da su ipak imale bitnu ulogu u ventilatoru (držanje odstojanja između delova ventilatora) pa ćete ih morati vraćati na osovinu. Nakon što ste temeljno očistili osovinu, područije oko osovine i cev kroz koju ide osovina, osovinu i cev kroz koju ona prolazi još jednom nasprskati sprejom koji će imati ulogu podmazivača. Još jedna opcija podmazivanja je stavljanje finog ulja za podmazivanje šivaćih mašina, bicikala ili neko tome slično mazivo.

Sve sklopimo natrag i proverimo kako radi. Ventilator bi se trebao normalno vrteti i biti tih ili barem bitno tiši nego pre.

Kad smo već kod čišćenja delova računara, spomenimo i kako najbolje očistiti celo računalo od prašine. Tu se, za sada, nenadmašnom pokazala kombinacija usisavača i kompresora za vazduh, i to ne onih malih “igrački” kompresora ili sprejeva sa vazduhom, već pravi, “punokrvni”, kompresori za pumpanje vazduha. Ta kombinacija čisti doslovno sve. Krenite prvo sa usisavanjem većih komada prašine, a nakon toga sa izduvavanjem vazduha i komponente postaju čiste kao da su tek izvađene iz ambalaže. Metoda je proverena na više komada računara, no bitno je pripaziti da su svi delovi računara dobro pričvršćeni jer u protivnom komponente mogu izleteti van kućišta.

Please follow and like us:
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes