Kali Linux projekat

Kali Linux distribucija je naslednik uspešnog projekta BackTrack. Osnovna razlika između ova dva projekta je u činjenici da je BackTrack prvenstveno namenjen za upotrebu kao Live CD dok je Kali Linux orjentisan pretežno na korišćenje kao standardna Linux distribucija.

Kali Linux

Kali Linux u odnosu na BackTrack donosi nekoliko novosti:

 • kompletno orjentisan na Debian distribuciju odakle i dolazi većina paketa. Ovakav pristup omogućava da su programski paketi najnovijih verzija, odnosno da postoji izvor programskog koda koji se može jednostavno prilagoditi na samom sistemu
 • korištenje FHS standarda za raspored programskih datoteka što omogućava jednostavnije snalaženje i pronalaženje datoteka
 • preko 300 alata za proveru mrežne sigurnosti od kojih su svi provereni te su odabrani samo oni iz BackTrack distribucije koji zaista rade
 • Podrška za ARM procesore; trenutno su podržane sledeće platforme: kompletna programska podrška je u domenu open source softvera i dostupna putem GIT interfejsa. Na ovaj način omogućeno je široj zajednici da dorađuje i poboljšavaju aktualnu verziju programske podrške
  • rk3306 mk/ss808
  • Raspberry Pi
  • ODROID U2/X2
  • Samsung Chromebook
  • EfikaMX
  • Beaglebone Black
  • CuBox
  • Galaxy Note 10.1
 • omogućeno je predefinisanje opcija prilikom instalacije čime se postiže visok nivo prilagodljivosti pojedinim automatskim tipovima instalacije
 • podržana je velika većina mrežnih adaptera, a posebno onih za bežičnu mrežu
 • svi programski paketi su individualno potpisani od programera koji su odobrili navedeni paket, a pakete u finalnu verziju pušta manja grupa proverenih programera
 • omogućeno je dodavanje promena u samom jezgru operativnog sistema (kernel) kako bi se isprobale razne varijante mogućih uticaja na jezgro i njen rad

Kali Linux nije distribucija za običnog korisnika, već je namenjena isključivo za proveru stanja mrežne okoline. Prema tome su postavljena i osnovna podešavanja sistema:

 • samo jedan korisnik i to root (početna lozinka je toor)
 • jezgra (kernel) je prilagođena distribuciji i omogućuje ubacivanje dodatnog programskog koda
 • svi mrežni interfejsi su onemogućeni te se aktiviraju po potrebi (ovo uključuje i Bluetooth)

Sama instalacija je jednostavna i zavisna o odabranom mediju (čvrsti disk, Live DVD ili Live USB), odnosno načinu instalacije (dual boot ili kriptovani medij) i odvija se u nekoliko koraka. Potrebno je naglasiti da instalacija može biti predefinisana od strane korisnika (svi parametri zadani pre same instalacije) te da je moguće instalaciju obaviti i putem računarske mreže.

Osim instalacije na fizičke medije, tj. računare, Kali Linux je moguće instalirati i na virtualne servere. Prilikom takve instalacije potrebno je instalaciju obaviti prema upustvima dostupnim na Kali Linux web stranicama.

U samom radu poželjno je koristiti samo pakete koji su stvarno potrebni i provereni. Upustva za rad sa ovim paketima moguće je pronaći na linku Kali Linux Repositories.

Podrška korisnicima i informacije o Kali Linux distribuciji dostupne su putem IRC kanala, službenog web sedišta, korisničkog foruma, sistema za prijavu i rešavanje poteškoća i grešaka u radu (bug tracking) te servera koji dodatno povećavaju dostupnost programske podrške (mirror sites).

Uopšte gledajući, izvrsna BackTrack distribucija Linux operativnog sistema postala je još bolje zapakovana u obliku Kali Linux distribucije.

Please follow and like us:
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes