Migracija Windows 7 instalacije na drugi hard disk

Postoje brojni razlozi zašto prebacivati instalaciju Windows operativnog sistema sa jednog hard diska na drugi. Razlog zašto je ova tematika aktualnija sa instalacijom Windows 7 OS-a nije sam operativni sistem, već nova tehnologija čvrstih diskova – SSD (engl. Solid State Disk). Budući da su SSD značajno brži od HDD (engl. Hard Disk Drive), dobra je ideja iskoristiti ih za OS particiju.

Postoji opcija sa instalacijom OS-a iz početka. Ovo je komplikovan i dug put iz nekoliko razloga – sama instalacija traje određeno vreme, a zatim dolazi niz nadogradnji koje treba izvestii, a koje mogu zahtevati i nekoliko restartovanja računara. Kada je OS napokon instaliran, potrebno je instalirati i sav dodatni softver koji koristimo u svakodnevnom radu (primer web pretraživače i razne dodatke, Instant Messenger, multimedijske programe, tekstualne editore, antivirusne programe itd.). Kada je instalacija napokon gotova, potrebno je i vratiti konfiguracije svih tih programa, uneti lozinke, podesiti pokretanje, tj. nepokretanje servisa pri startu računara i slično.

Kada se pogleda sav rad potreban da bi se OS reinstalirao, migracija aktivne instalacije OS-a čini se boljim, jednostavnijim i elegantnijim rešenjem. Razlikuju se sledeće scene po kojima se izvodi migracija instalacije:

  • migracija sa jednog računara na drugo
  • migracija sa jednog hard diska na drugi na istom računaru uz dodatne nadogradnje/zamene komponenti
  • migracija sa jednog hard diska na drugi na istom računaru bez izmjne drugih komponenti

Budući da je OS Windows 7 izašao 22. oktobar 2009. godine, deo računara na kojima je taj operativni sistem instaliran je danas već zastario i potrebna mu je nadogradnja ili zamena nekih (neperifernih) komponenti. U tom slučaju razgovaramo o prvom ili drugom scenariju. U slučaju kvara ili zamene hard diska SSD-om, pričamo o trećem scenariju.

U prva dva scenarija najbolja je opcija koristiti System Preparation Tool alat. Nedostatak je što će na ovaj način instalacija biti vraćena u stanje pre aktivacije Windows 7 OS-a te će biti potrebno ponoviti proces aktivacije. Za standardnu OEM licencu bit će potrebno nazvati Microsoft kako bi ponovno aktivirati Windows 7 OS. Problematika licenciranja Windows OS-a kompleksna je i zahtevna tema.

Migracija korišćenjem System Preparation Tool alata

1. Normalno startovati Windows 7 instalaciju
2. Pokrenuti komandnu liniju (Command Prompt) kao Administrator
3. U komandnoj liniji izvršiti naredbu: %windir%\System32\Sysprep\Sysprep.exe
4. U otvorenom dijalogu potrebno je odabrati Enter System Out-of-Box-Experience (OOBE) za System Cleanup Action i Shutdown za Shutdown Options

Kada u koraku 4. kliknete OK, pokrenut će se proces “generalizacije” instalacije Windows 7. U suštini, ono što sysprep napravi jeste povratak Windows 7 instalacije u inicijalno stanje pre instalacije bilo kakvih specifičnih hardverskih pogonskih programa (driver). U isto vreme svi instalirani programi, podešavanja i profili ostaju sačuvani.

5. Kada se računar ugasi izvode se planirane hardverske izmene (preseljavanje diska u novi računar/instalacija novih komponenti)
6. Operativni sistem se ponaša kao nova instalacija te će tokom prvog pokretanja potrebno stvoriti novog korisnika (i eventualno ga ukloniti posle).

Nakon ovih koraka potrebno je instalirati sve programe i migracija je gotova. Budući da se u ovom postupku izvode velike izmene na sistema, dobra je ideja (kao kod svih velikih izmena) pre prvog koraka napraviti sigurnosnu kopiju (backup) celog sistema. Isto važi i za sve druge metode.

Migracija korištenjem third-party softvera za izradu slike (image)

Ukoliko je jedina izmena hardvera promena hard diska, odnosno menja se jedino na kojem disku/particiji unutar neizmenjene konfiguracije će se nalaziti instalacija OS-a, moguće je u potpunosti izbjći korištenje System Preparation Toolalata. Prvi korak je izrada sigurnosne kopije. Nakon toga, iskoristi ćemo neki od third-party alata za izradu slike za migraciju sistema. Neki od popularnijih alata za te namene su, npr, Acronis True Image, TeraByte Image, Norton Ghost …

1. Prvi korak je, koristeći gore spomenuti softver, napraviti kompletnu sliku Windows OS-a i boot particija
2. Ugasiti i isključiti računar te ugraditi novi hard disk (ako je potrebno)
3. Prebaciti pomoću third-party softvera sliku na drugi disk
4. Upaliti računar

Računar će sada “videti” dva hard diska identičnog sadržaja, a operativni sistem će im dodeliti različita slova i postaviti pokretanje (boot) sa “starog” hard diska. Da bi to promenili potrebno je preduzeti još nekoliko koraka. Pretpostavljamo da je “starom” disku dodeljeno slovo C, a “novom” slovo G.

5. Pokrenute komandnu liniju kao Administrator
6. U komandnoj liniji ukucati naredbu: bcdboot C:\windows /s G:
7. Ugasiti računar i raskačiti “stari” disk te ponovno upaliti računar. Na ovaj način će “novom” hard disku biti dodeljeno slovo C i tako će, na siguran način, sve prijašnji linkovi raditi.

Ovim je instalacija operativnog sistema uspešno prebačena na novi hard disk. Važno je napomenuti da Microsoft i proizvođači SSD-a savetuju da se podaci ne migriraju već da se napravi nova, sveža instalacija Windows operativnog sistema.

Please follow and like us:
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes