Nekoliko kompanija je pokrenulo inicijativu Simply Secure

Više različitih manje ili više poznatih kompanija, među kojima su i Google te Dropbox, okupilo se u zajedničku inicijativu pod nazivom Simply Secure, koja predviđa finansiranje i izradu alata koji će poboljšati sigurnost na Internetu.

Simply SecurePokretanjem ovakve inicijative planira se rešiti zabrinutost korisnika za njihovu privatnost i sigurnost njihovih podataka. Prema planu inicijativa će pružati savete i usmeravati na rešenja za sigurnost na Internetu otvorenog koda, koja su sigurna i koja se može pouzdati.

Neće se stvarati nova softverska rešenja, već će se pružati podrška za postojeće projekte otvorenog koda. To će se ostvariti putem programerske podrške, uspostavljanja direktnih veza sa zajednicom i izvorima finansiranja te ostalim oblicima podrške.

Please follow and like us:
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes