Podešavanje FTP servera na OS Windows 8.1

U ovom tutorijalu ću Vam ukratko pokazati kako da podesite FTP Server na OS Windows 8.1.

ftp

Da bi podesili FTP serveru na OS Windows 8.1 potrebno je da:

1. Napravite folder kojem će FTP korisnici moći da  pristupe. Možete naprimer napraviti folder na desktopu, ali takođe možete da da ga kreirate bilo gde na Vašem C : disk .

2. Pritisnite kombinaciju tastera ” Windows + R ” na tastaturi da biste otvorili prozor Run, i ukucajte u njega CMD, kliknite na dugme OK da biste otvorili prozor komandne linije.

3. Ovde ukucajte ” ipconfig ” i pritisnite Enter, sada zapišite IP adresu i default gateway IP, jer ćemo ga koristiti u narednim koracima.

4. Idete u Control Panel–> Program–>Programs and Features–>Turn Windows features on or off

Ovde čekirajte sva polja ispred i u funkcijama ” FTP Server ” i ” Internet Information Services IIS Management Console “, a zatim kliknite na dugme OK i sačekajte da se funkcije dodaju.

5. Sada idete redom u Control panel home–>Administrative tools–> Internet Information Services (IIS) Manager,

Otvorite padajuću listu na levoj strani (Connections) prozora,  desni klik na Sites pa onda izaberete add FTP site

6. Date ime Vašoj FTP site (stranici) naprimer “ITNovosti”, i potražite folder koji smo inicijalno kreirali. Ovo će biti podrazumevana lokacija gde će fajlovi biti dostupani na serveru preko FTP-a.

7. Nakon toka kliknete na Next i dobićete SSL konfiguraciona strana, kliknite na padajuću listu i odaberite IP Adresu Vašeg računara, Selektujte “No SSL”. Ukoliko imate SSL sertifikat, vi onda božete izabrati “Require SSL” ili “Allow SSL”.

Napomena : Treba da znate da je potreban SSL ako nameravate da ovaj FTP server bude dostupan preko Interneta.

8. Na sledećem prozoru “Authentication and Authorization Information”, selektujete jednu od dve opcije promene “Authentication” i opcija  “Basic” – izaberite “Basic” (u padajućoj listi odaberete da je potrebno da FTP korisnike navedete (users specify) prijava sa imenom i lozinkom).

9. Poglavlje autorizacije, odaberite “Specified Users”, i dozvole za čitanje i pisanje (read ,write). Alternativno, možete odabrati određene korisničke naloge ili grupe, i ograničiti dopuštenje sa permisijama čitanja ili pisanja.

10. Kliknite na Finish.

Kreirajte lokalni korisnički nalog, i dajte mu dozvolu nad sadržajem FTP direktorijuma:

* Ako želite da koristite već postojećI lokalnI računar i njegov korisnički nalog, onda kreiranje naloga možete da preskočite i da preskočite dodeljivanje dozvole za direktorijum.

1. Otvorite redom Computer Management–> Local Users and Group–> Users…

2. Idete desni klik na “Users” i selektujete “New User

3. Ime novog korisnika “ITNovosti-FTP” ili neki drugi naziv koji ste Vi sami kreirali, i dodelite lozinku.

Pronađite folder kojem će Vaši korisnici FTP-a pristupati (primer: C: ITNovosti), desni klik na folder izaberite Properties–>Security tab i dodate korisnika koji je kreiran u prethodnom koraku sa odgovarajućim dozvolama.

Otvaranje firewall porta za FTP:

Otvorite Control Panel–> Windows Firewall onda selektujete “Allow an app or feature through Windows Firewall“–>Change Settings

Čekirate polje ispred “FTP Server” i izaberete barem jednu mrežu kliknite OK.

Please follow and like us:
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

One thought on “Podešavanje FTP servera na OS Windows 8.1”

Comments are closed.