Predstavljamo prvi 3D štampač koji za štampanje koristi različite materijale

Već smo govorili o 3D štampačim koji štampaju oružje, hranu i druge različite objekte. Svi ovi uređaji imaju jednu zajedničku karakteristiku – objekti se štampaju koristeći samo jedan izvorni materijal. Međutim, kompanija Stratasys, specijalizovana u proizvodnji 3D stampača, proizvela je prvi na svetu univerzalni 3D štampač, nazvan Objet500 Connex3, koji će Vam omogućiti da odštampate u više različitih boja zapreminske objekte istovremeno koristeći materijale koji imaju različita svojstva.

stratasys-1

 Štampač ima mogućnosti  da kombinuje materijale u više različitih boja, svojstava snage ,fleksibilnosti i transparentnosti.  Za miksovanje boja 3D štampač koristi tehnologiju kao i kod 2D štampača.

Kao rezultat toga, Objet500 Connex3 značajno smanjuje vreme potrebno za izgradnju i slikanje 3D objekta, jer nema potrebe za štampanjem svake stavke odvojeno.

U toku rada štampača Objet500 Connex3 uključeno je osam glava za štampanje, stvaranje slojeva objekata na objektima je brzo i imali su maksimalne dimenzije 490 x 390 x 200 mm i minimalne debljine 16 mikrometara, prema gizmag.com.

Štampač je sada dostupan i koštaće 330 hiljada dolara.

Izvor: gizmag.com

Please follow and like us:
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes