Prenosivi Linux operativni sistemi i aplikacije

Sve veća mobilnost i potreba za komunikacijom u stvarnom vremenu dovodi korisnike u situaciju da su prisiljeni raditi na računarskoj opremi koja nije njihova, sa operativnim sistemom kojeg ne poznaju i u okolini koja nije personalizovana.

51CvRDfMSwL

Da bi, između ostalog poboljšali gore opisanu situaciju pojavili su se takozvani live sistemi.

Live sistem na prenosnom mediju za skaldištenje podataka prenose celokupan operativni sistem sa pripadajućom programskom podrškom te definisanim ličnim podešavanjimai omogućuju da se na računaru, nezavisno od njegovog originalnog operativnog sistema, pokrene onaj sa priključenog prenosnog medija.

Najpoznatiji live sistemi su live CD i live USB, tj. sistemi na CD/DVD mediju, odnosno USB mediju za prenos podataka.

Danas se sve više koriste i live sistemi koji se nalaze na različitim memorijskim karticama i prenosnim čvrstim diskovima i koji su po svojoj organizaciji i funkcionalnosti jako slični live USB sistemima.

Osnovna razlika između live CD i live USB sistema se odnosi na funkcije samog medija za prenos podataka – dok su podaci na live CD sistemima permanentni, podaci na live USB sistemima se mogu menjati u vremenu.

Gornja funkcija definiše i vrste upotrebe, pa tako live CD sisteme koristimo u slučajevima kada želimo imati potpuno isti operativni sistem sa svim istim podešavanjima svaki put kad se pokrene računar (provera sistema, virusna ili druga kontrola sistema za skaldištenje podataka, nadzor mreže i slično) dok se live USB sistemi koriste za prenos lično podešene okoline te zaštitu podataka od neovlaštenog korištenja.

Prema trenutno dostupnim informacijama najviše operativnih sistema za live distribuciju su Linux operativni sistemi.

Prenosni Linux operativni sistemi

Linux operativni sistem je, zbog svoje organizacije i licence, jako rasprostranjen na live sistemima te ga možemo sresti u nekoliko varijanti.

Live CD sistemi

Knoppix – Linux distribucija sa celokupnim operativnim sistemom i grafičkim okruženjem, idealna kao prenosni sistem, bez mogućnosti menjanja podešavanja

Parted Magic – Linux baziran live sistem za rad sa medijima za skaldištenje podataka, nezavisan o instaliranom operativnom sistemu

SystemRescueCD – Linux baziran live sistem za administriranje Microsoft Windows i Linux operativnih sistema, koristan nakon pojave greške u radu operativnog sistema i nemogućnosti podizanja istog

FreeNAS – Linux baziran live sistem za implementaciju NAS funkcionalnosti na računaru

BackTrack – Linux baziran live sistem za forenziku i testiranje sigurnosti

Instant WebKiosk – Linux baziran live sistem koji implemtira WebKiosk funkcionalnosti

Live USB sistemi

Debian Live Project – Debian Linux baziran live sistem

Puppy Linux – jednostavna i veličinom nezahtevna live distribucija Linux operativnog sistema

Ubuntulive varijanta popularne Ubuntu distribucije Linux operativnog sistema

Gentoolive varijanta Gentoo distribucije Linux operativnog sistema

Fedoralive varijanta Fedora distribucije Linux operativnog sistema

Live SD sistemi (SD memorijske kartice)

Rasbian – Debian Linux baziran live SD sistem za ARM Raspberry Pi uređaj

Please follow and like us:
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes