Promena zaboravljene administratorske lozinke na Mac OS X operativnom sistemu

Pojedini korisnički nalozi se retko koriste u radu na računarskim operativnim sistemima koje susrećemo u desktop računarima. Jedna od takvih korisničkih naloga je i Administrator.

Ovaj korisnički nalog u većini operativnih sistema ima potpuno sva ovlašćenja nad svim što se nalazi na računaru, pa je poznavanje odgovarajuće lozinke nužno potrebno za pojedine postupke u radu sa operativnim sistemom (instalacije, podešavanje konfiguracije). S obzirom da se ne preporučuje rad pod tim korisničkim nalogom osim u iznimnim slučajevima kada su nužno potrebne posebna ovlašćenja, često se događa da lozinka bude zaboravljena.

Mac_OS_X_emresupcin

Zamena lozinke za korisnički nalog Administrator na Mac OS X operativnom sistemu moguća je na sledeća dva načina, od kojih oba zahtevaju fizičku dostupnost do računaru.

Zamena uz korištenje instalacionog Mac OS X disk

Instalacioni disk Mac OS X-a postavite u čitač te uradite jedno od sledećeg:

  • odaberite Install ili Restore  (nakon čega će sistem sam napraviti Reboot/Restart )
  • odaberite Reboot, te prilikom ponovnog podizanja sistema držite pritisnutu tipku C

U oba slučaja pokrenuće se programska podrška sa instalacionog diska Mac OS X-a, te u meniju Installer odaberite Reset Password. Sada odaberite naziv korisničke oznake koja je dodeljena korisničkom nalogu Administrator i zamenite lozinku. Prilikom ove promene vodite računa da je tastatura postavljena na US English, te da ne menjate lozinku korisnika System Administrator (root).

Po završetku promene odaberete Save te napravite Reboot sistema.

Zamena bez korištenja instalacijskog Mac OS X diska

U slučaju da nemamo instalacioni disk Mac OS X-a, a treba da zamenimo lozinku korisnika sa Administrator ovlašćenjima, potrebno je uraditi sledeće:

  • napraviti Reboot
  • držati pritisnutu tipku cmd (“jabuka”) i S dok se ne začuje zvuk iz zvučnika
  • kada se pojavi prompt za unos naredbi potrebno je uneti sledeće:

> mount -uw /
> rm /var/db/.AppleSetupDone
> shutdown -h now

 

Po izvođenju gornjeg seta naredbi, sistem će uraditi reboot te omogućiti kreiranje novog korisničkog naloga sa Administrator ovlašćenjima. Po kreiranju novog korisničkog naloga, stari korisnički nalog sa administratorskim ovlašćenjima možete uredno obrisati.

Please follow and like us:
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes