Uslovi korišćenja materijala

Kopiranje autorskog i prevedenog materijala iz inostranih izvora i članaka objavljenih na ovom sajtu www.itnovosti.rs moguć je samo kada postavite aktivan povratni link ka početnoj stranici ili ka stranici sa određenim člankom ili vestima.

Članci objavljeni na sajtu www.itnovosti.rs u osnovi su podeljeni u 3 grupe :

1. Autorski

Na kraju ovih tekstova ima link ka sajtu www.itnovosti.rs kao izvor koji je pripremio ovaj materijal, možete da kontaktirate autora koji je postavio članak. Ukoliko želite štampanje, delimičnu ili potpunu upotrebu ovog materijala, potreban je link ka home page-u www.itnovosti.rs ili ka stranici sa određenim materijalom.

2. Članak preveden sa stranih jezika, ili napisan na osnovu stranih izvora 

Naši izvori informacija su verodostojni da objavljuju javne informacije o nauci i tehnologiji. To su naučni i istraživački centri, univerziteti, opservatorije, saopštenja za javnost, korporativni proizvođači tehničkih inovacija, itd. Na kraju ili u nekom delu ovih tekstova ima link sa jednim ili više stranih izvora. Ukoliko želite štampanje, delimičnu ili potpunu upotrebu ovog materijala, potreban je link ka home page-u www.itnovosti.rs ili ka stranici sa određenim materijalom.

3. Članci pisani ili kopirani na osnovu srpskih izvora vesti 

Na kraju ovih tekstova ima link ka jednom ili nekoliko srpskih izvora. Koristeći materijale takvih članka sa relevantnih izvora.

Linkovi ka izvoru informacija u člancima objavljenim na sajtu www.itnovosti.rs postavljeni su na kraju ili u tekstu svakog članka, ili je link izvora postavljen na stranici pod nazivom ” LINKOVI “.

Sporedni linkovi koji vode na online referentne resurse ( Wikipedia, download link, itd ) su uglavnom namenjeni da obezbede čitaocu više informacija o temi članka i ne treba posmatrati kao primarni izvor informacija za bilo koji članak.

Za više informacija o svim pitanjima možete dobiti ako se obratite u rubrici ” KONTAKT ”