Winows Server 2012-konfiguracija Active Directory Domain Services Role AD DS

Prvo što treba da uradite je da promenite ime računara. Windows ostavlja ime po default-u u obliku WIN (Izborom slučajnih karaktera)

1. To ćemo uraditi preko Server Managera, gde ćemo u Dashboard screen-u, kliknuti na Local Server i onda kliknete na hyperlink ime računara. To će vas odvesti na svima poznati System Properties

active2012

2. Kliknete na Change, ukucate  Ime računara  i onda idete na OK.

3. Nakon toga od Vas će biti zatraženo da restartujete računar da biste primenili promene. Kliknite OK, a zatim kliknite na Restart Now.

4. Kada se računar restartuje, biće nam odmah otvoren Server Manager. Sada smo spremni da podesimo ovaj server kao Active Directory kontroler.

Drugo što treba uraditi je dodeljivanje statiške IP adrese

1. To ćete isto uraditi preko Server Managera > Dashboard screen, opet kliknete na Local Server a nakon toga na Ethernet IP hyperlink.

2. Idete dsni klik na Ethernet adapter > odaberete Properties sa padajuće liste.

4. U Ethernet properties odaberete Internet Protocol version i kliknete na Properties i otvoriće Vam se prozor gde ćete dodati statičku IP adresu.

active2012a

Napomena: Možete koristiti IP adresu Gateway kao primarnog DNS, Nakon što instalirate Active Directory i DNS će se promeniti.

Treće proverite da li ste podesili odgovarajuće vreme i vremensku zonu na serveru pre nego što počnete ( AD DS )

Dodavanje Active Directory Domain Services Role

1. Opet preko Dashboarda kliknite na “Add roles and features”, nakon toga kliknite ne Next

active2012b

2. U prozoru “Installation Type” selektujete “Role-base or feature-based installation”, i kliknite Next.

3. Izaberite odredište servera. Ovo je nova funkcija operativnog sistema Windows 2012, gde imate mogućnost da razmesti uloge i funkcije na udaljenim serverima čak i van mreže virtuelnih hard diskova.

active2012c

4. U našem slučaju, biramo trenutni server , kliknemo na Next.

5. Selektujemo “Active Directory Domain Services”.

6. Nakon toga će biti zatraženo da dodate funkcije koje su potrebne za usluge Active Directory Domain Services. kliknite na Add Features, i onda na Next.

7.  Ako želite da dodate dodatne funkcije  možete to uraditi u ovom korak, u suprotnom kliknite na dugme Next.

8. Sada će Vam se prikazati prozor sa Active Directory Domain Services (AD DS) koji pokazuje neke informacije o AD DS i njegovim zahtevima. Kliknite na Next.

9 . Sada ste obezbedili sve tako da instalacija će sada početi ukoliko kliknete na dugme Install.

active2012d

10. Po završetku videtćete poruku da je instalaciju uspela. Kliknite na dugme Close.

11. Povratkom u Server Manager, primeti ćete da je AD DS dodat u levom navigacijskom stablu.

12. Kliknite na njega onda idite na More u desnom navigacijskom prozoru gde ćete videti šta je još potrebno za konfiguraciju Active Directory Domain Services.

active2012f

13. Otvoriće Vam se prozor All Servers Task Details ,gde čete kliknutu na hyperlink Promote this server to a domain controller under Action.

14. U prozoru Deployment Configuration selektujete “Add a new forest” ovo je prvi domen kontroler.

15. Ukucate Ime Root domena i onda kliknite na Next.

active2012g

16 . Sledeći ekran koji će se pojaviti izabraćete Opcije domen kontrolera.

17 . Tada ćete dobiti upozorenje u koje možete ignorisati za sada. Kliknite na dugme Next.

18. NetBIOS ime domena će biti automatski uneto. U slučaju sukoba, to će predložiti alternativu dodavanjem originalnog naziva sa 0 . Kliknite na dugme Next.

19. Potvrdi ili promeni lokaciju Vaše foldera baze podataka, prijavite folder i folder SYSVOL. Kliknite Next.

20 . Pregledajte svoj izbor i kliknite na dugme Next .

21 . Ako je svi preduslovi  uspešno prošli, moći ćete da kliknete na Install i da nastavite. Kliknite na Install.

22 . Instalacija će se sada nastaviti i videćete kako ona napreduje.

active2012g

23. Računar će se najverovatnije restartovati da bi završio instalaciju, nemojte da se uzbuđujete zbog toga, ako se to dogodi.

Nakon ponovnog pokretanja, trebalo bi da možete da se prijavite koristeći svoje parametre domena za administratora.

Please follow and like us:
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes